Zuivel (48)

Boeren Melk A2-zuivel

1 liter

€ 2.20

Zwolse Mosterdkaas

300 ca. gram

€ 4.75

Zwolse Brandnetelkaas

300 ca. gram

€ 4.75

Overjarige Boerenkaas

500 ca. gram

€ 8.55

Oude Boerenkaas

500 ca. gram

€ 8.95

Jonge Boerenkaas

500 ca. gram

€ 6.45

Jong Belegen Boerenkaas

500 ca. gram

€ 7.00

Extra Belegen Boerenkaas

500 ca. gram

€ 8.25

Bio Jong Belegen Schapenkaas

300 ca. gram

€ 7.70

Belegen Boerenkaas

500 ca. gram

€ 7.75

Chocolade vla Erf 1

600 ml

€ 2.95

Chocolademelk Erf 1

1 liter

€ 2.75

Hopjes vla Erf 1

600 ml

€ 2.95

Blanke vla Erf 1

600 ml

€ 2.45