Land

Jij kunt als Zwollenaar partner zijn in het herstel en behoud van je eigen stadsrandzone!  De Stadslanderijen krijgen de mogelijkheid om geleidelijk aan steeds meer hectares te pachten rondom de stad. Die hectares stellen we beschikbaar aan akkerbouwers, groentetuinders, melkveehouders, fruittelers en bloemenkwekers.

Ons ideaal: het gemengde biologische bedrijf

Alles hangt met elkaar samen in een kringloop van bodem, mest, bevruchting, van voedergewassen en consumptiegewassen. Een gezonde natuur met een grote diversiteit aan plantensoorten en diersoorten hoort ook in die kringloop thuis. Doordat alle boeren en tuinders van de Stadslanderijen samenwerken, kunnen we dat ideaal realiseren.

Jij bent een belangrijk onderdeel van de kringloop

Door een deel van je wekelijkse boodschappen bij de Stadslanderijen te doen, kunnen we een netwerk van struinpaden en gastvrije erven realiseren en zorgen voor versterking van de natuur en het landschap in onze eigen stadsrand.

1. Dijklanden

Op de Dijklandhoeve (tussen de hockeyvelden en het Zwarte Water) wordt weidegrond omgeschakeld naar biologische weiden en heeft Zwolse Stadslanderijen onlangs 1,5 ha grond geschikt gemaakt voor biologische tuinbouw dat komend seizoen zal worden ingevuld. Daarnaast is, in afstemming en samenspraak met de omliggende woonwijk Aalanden en met Zwolse Stadslanderijen, door de gemeente een aantal natuurstroken en struinpaden aangelegd.

2. Langenholte

Door het initiatief Zwolse Stadslanderijen en haar grondpartners Bouwfonds Property Development en Landschap Overijssel is het mogelijk geworden hier 11 ha grond biologisch om te schakelen. Landschap Overijssel is de nieuwe eigenaar van deze grond geworden en Zwolse Stadslanderijen de pachter van de gronden. Daardoor werd het tevens mogelijk dat gemeente Zwolle een prachtig struinpad kon aanleggen zodat een rechtstreekse wandelverbinding is ontstaan vanaf het fiets- en voetpad op de dijk langs de Vecht tot aan de Brinkhoekweg en het Toddenbeltpad. Met daarnaast een brede rietzone en nat natuurgrasland.

3. Gebied rond de Vreugdehoeve

De Stadslanderijen-boer van de Vreugdehoeve onderzoekt waar op zijn percelen een aantal mooie struinpaden aangelegd kunnen worden in afstemming met de wandelpaden van Natuurmonumenten in de uiterwaarden van de IJssel.

4. Berkum

Hier is door Zwolse Stadslanderijen een struinpad gerealiseerd in 2016 dat loopt van Berkum naar Herfte, waarop veel bewoners van de wijk Berkum en Herfte regelmatig wandelen. Het is een mooie, verstilde doorsteek dwars door de landerijen. Het pad voert langs een biologisch granenperceel dat door Stadslanderijen-boer Overesch wordt beheerd. Langs het perceel is een kruiden- en bloemenrijke zone door de boer ingezaaid. Het tracé voert verder langs olifantsgras (een duurzame teelt voor grondstoffen) en de Marswetering en eindigt op het Ambeltpad. Op deze locatie wordt momenteel 35 hectare grasland en akkerbouwland omgeschakeld naar biologisch.

 

5. Kleine Veerweg

Momenteel wordt gewerkt aan de natuurlijke inrichting en erfbeplanting rondom leerwerkbedrijf De Huppe. Dat zal dit seizoen stap voor stap worden uitgevoerd. Ook wordt hier nagedacht over het tracé van een boerenpad over en langs de percelen.

Pin It on Pinterest

Share This