Land

Jij kunt als Zwollenaar partner zijn in het herstel en behoud van de eigen stadsrandzone!  De Stadslanderijen krijgen de mogelijkheid om geleidelijk aan steeds meer hectares te pachten rondom de stad. Die hectares stellen we beschikbaar aan akkerbouwers, groentetuinders, melkveehouders, fruittelers en bloemenkwekers.

Ons ideaal: het gemengde biologische bedrijf

Alles hangt met elkaar samen in een kringloop van bodem, mest, bevruchting, van voedergewassen en consumptiegewassen. Een gezonde natuur met een grote diversiteit aan plantensoorten en diersoorten hoort ook in die kringloop thuis. Doordat alle boeren en tuinders van de Stadslanderijen samenwerken, kunnen we dat ideaal realiseren.

Jij bent een belangrijk onderdeel van de kringloop

Door een deel van je wekelijkse boodschappen bij de Stadslanderijen te doen, kunnen we een netwerk van struinpaden en gastvrije erven realiseren en zorgen voor versterking van de natuur en het landschap in onze eigen stadsrand.

1. Dijklanden

Op locatie Dijklanden (tussen de hockeyvelden en het Zwarte Water) wordt 60 ha grond omgeschakeld naar biologische weiden en natuurweiden. Er wordt in 2018 een natuurzone gerealiseerd en er wordt een aantal struinpad-tracés aangelegd.

2. Langenholte

Hier is 11 ha grond biologisch omgeschakeld. In 2018 wordt er een struinpad met natuurstrook aangelegd waardoor een rechtstreekse verbinding ontstaat vanaf het fiets- en voetpad op de dijk langs de Vecht tot aan de Brinkhoekweg en het Toddenbeltpad.

 

3. Gebied rond de Vreugdehoeve

De Stadslanderijen-boer van de Vreugdehoeve onderzoekt waar op zijn percelen een aantal mooie struinpaden aangelegd kunnen worden.

 

4. Berkum

Hier is een struinpad gerealiseerd in 2016 dat loopt van Berkum naar Herfte. Daardoor is er de mogelijkheid van een mooie doorsteek. Het pad voert langs een nieuw granenperceel dat door Stadslanderijen-boer Overesch wordt beheerd. Langs het perceel is een kruiden- en bloemenrijke zone door de boer ingezaaid. Het tracé voert verder langs olifantsgras (een duurzame teelt voor grondstoffen) en de Marswetering en eindigt op het Ambeltpad. Op deze locatie wordt momenteel 35 hectare grasland en akkerbouwland omgeschakeld naar biologisch.

 

5. Kleine Veerweg

Momenteel wordt gewerkt aan de natuurlijke inrichting en erfbeplanting rondom leerwerkbedrijf De Huppe. Dat zal dit seizoen stap voor stap worden uitgevoerd. Ook wordt hier nagedacht over het tracé van een boerenpad over en langs de percelen.

Feiten:

  • Meer dan 100 ha van derden in beheer en circa 125 hectare gronden van de boeren.
  • Toevoeging van bijna 125 hectare aan het biologisch areaal in de stadsrand (deels in omschakeling).
  • Uitbreiding van struinpaden in twee jaar tijd tot bijna 4 km.
  • Toevoeging van twee a drie natuurzones (met name plas-dras natuur)

Pin It on Pinterest

Share This