bovenstaande foto: aanleg van ons 1ste struinpad tussen Berkum en Herfte, twee jaar geleden.

Vier hectare nieuwe natuur om de stad Zwolle, met struinpaden en een wandelbruggetje. Dat heeft de gemeente onlangs aangelegd samen met de provincie Overijssel, binnen de dijken van IJssel, Zwarte water en Vecht. De struinpaden en nieuwe natuur bevinden zich op gronden van de gemeente en Landschap Overijssel. Het plan is in samenwerking met ons tot stand gekomen. Twee jaar geleden is Zwolse Stadslanderijen gestart met de aanleg van het eerste struinpad op grond van partner Bouwfonds Property Development in de oostelijke stadsrand tussen Berkum en Herfte.

Jos van Leussen, initiatiefnemer van de Zwolse Stadslanderijen vertelt dat recreatie en natuurontwikkeling de belangrijkste nevendoelen zijn van deze stadslandbouworganisatie. “Door lokaal je versboodschappen te doen, maak je je eigen stad mooier, dat is het idee.”

Aantrekkelijkheid stadsrandzone
Met de nieuwe natuur en de extra wandelrondjes willen gemeente, provincie, Landschap Overijssel, Bouwfonds Property Development samen met Zwolse Stadslanderijen de Zwolse ommelanden aantrekkelijker en toegankelijker maken. Dat vertelt Rienko Baarslag, gemeentelijk beleidsmedewerker groen, natuur en landschap. De nieuwe natuurstroken vormen ecologische verbindingen van de groene gebieden in de stad naar de natuur om de stad. “Otters en knoflookpadden hebben daar baat bij, watervogels kunnen er broeden en er leven zeldzame libellensoorten. Bijzondere plantensoorten zoals de kievitsbloem krijgen de gelegenheid, zich uit te breiden.”

Van Aa-landen naar Zwarte water
Momenteel wordt er druk gegraven in de weilanden aan de Urksteeg ten westen van de wijk Aa-landen. Deze percelen horen bij Stadslanderijen-boerderij De Dijklandhoeve. Hier komen tussen de wijk en de uiterwaarden van het Zwarte water diverse rietzones met flauwe oevers, een laarzenpad met wandelbruggetje en een stukje nieuwe natuur bij het Westerveldse bos.

Van Langenholte naar de Vechtdijk
Ook zijn er werkzaamheden bij de buurtschap Langenholte. Op 11 hectare grond die in beheer is van de Stadslanderijen wordt een flink stuk natuur ontwikkeld en wordt met een nieuw struinpad een rechtstreekse verbinding gemaakt vanaf het pad op de Vechtdijk tot aan de Brinkhoekweg.

Van Berkum naar Herfte
Stadslanderijen zette twee jaar geleden de toon met de aanleg van een eerste struinpad van Berkum naar Herfte. Het pad voert langs een granenperceel dat door Stadslanderijen wordt beheerd. Langs het perceel is een kruiden- en bloemenrijke zone ingezaaid. Het tracé voert verder langs de Marswetering en eindigt op het Ambeltpad.

Stadslanderijen zet zich de komende jaren in voor nog meer nieuwe natuur en nieuwe wandelroutes in de groene zones om de stad en over haar eigen percelen.

Pin It on Pinterest

Share This